Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Sagu
Sagu
Sagu

Bu Yazıda Neler Var

 • Sagu Örneği:
 • Bağlantılı Yazılar

  01 | Sagu

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  İslam öncesi Türkler arasında , bir kahraman, bir devlet büyüğü öldüğünde bunlar için yapılan yuğ adı verilen yas törenlerinde kopuz eşliğinde söylenen şiirlere sagu denir.

  a. Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir.
  b. Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir.
  c. Koşuk nazım şekliyle söylenir.
  d. Dörtlükler halinde söylenir.
  e. 4+3=7’li hece ölçüsüyle yazılır.
  f. Bu şiirlere İslâm sonrası halk edebiyatında “ağıt”, Divan edebiyatında “mersiye” denir
  g. “Yuğ” denilen ölüm törenlerinde söylenir.
  h. Divanu Lûgatit-Türk’teki Alp Er Tunga sagusu bu türün önemli bir örneğidir.
  i. Sagu söyleyen kişilere sagucu ya da ağıtçı denir.


  Sagu Örneği:  ALP ER TUNGA SAGUSU
  Alp Er Tunga öldi mü
  Isız ajun kaldı mu
  Özlek öçin aldı mu
  Emdi yürek yırtılur

  Özlek yarağ közetti
  Ogrı tuzak uzattı
  Beglerbegin azıttı
  Kaçsa kah kurtulur

  Ögreyüki mundağ ok
  Munda adın tigdağ ok
  Atsa ajun uğrap ok
  Tağlar başı kertilür

  Begler atın argurup
  Kagdu anı turgurup
  Menğzi yüzü sargarup
  Körküm anğar türtülür

  Ulşıp eren börleyü
  Yırtıp yaka urlayu
  Sıkrıp üni yurlayu
  Sıgtap közi örtülür

  Könğlüm için örtedi
  Yitmiş yaşığ kartadı
  Keçmiş özüg irtedi
  Tün kün keçüp irtelür

  Günümüz Türkçesiyle:
  Alp Er Tunga öldü mü?
  Kötü dünya kaldı mı?
  Zaman öcünü aldı mı?
  Şimdi yürek yırtılır.

  Zaman fırsat gözetti
  Gizli tuzak uzattı
  Beyler beyini azıttı
  Kaçsa nasıl kurtulur?

  Adeti böyle işte.
  Bunda başka sebep yok.
  Felek ok atıp vursa
  Dağlar başı kertilir.

  Beyler atlarını yoruyor
  Kaygı onları zayıflatıyor
  Benizleri yüzleri sararıp
  Safran sürülmüş gibi oluyor

  Erler kurtlar gibi uluşup
  Bağırıp yaka(larını) yırtıyor
  Kısık seslerle haykırıyor
  (Gözleri yaşlarla) örtülünceye kadar ağlıyorlar

  Gönlüm içten yandı
  Kaybolmuş yarayı kaktı
  Geçmiş gün(ler)i aradı(m)
  Gece(ler) gün(ler) geçse (o yine) aranır.